Quy hoạch chung xây dựng

Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô

Hà Nội điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội được giao là đơn vị tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Dự án đang mở bán: Vinhomes…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào