tín dụng

Bộ Xây dựng đề xuất gói hỗ trợ tín dụng 65.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề xuất gói hỗ trợ tín dụng 65.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng gói tín dụng hỗ trợ thực hiện chính sách nhà ở xã hội trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 lên tới 65.000 tỷ đồng. Dự án đ…

Bất động sản Bảo Minh Land
Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào