DIC Corp huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Số tiền thu được DIC Corp dự kiến sử dụng để đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Mới hơn Cũ hơn