ĐHCĐ 2024, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tăng vốn điều lệ lên gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến lợi nhuận đạt 12.045 tỷ đồng

Sáng ngày 02/4/2024, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP.HCM nhằm thông qua định hướng chiến lược của ngân hàng trong năm 2024. Theo đó, VIB dự kiến Lợi nhuận trước thuế 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với 2023.

Mới hơn Cũ hơn