Năm Bảy Bảy (NBB) được gia hạn lần 4 với dự án hơn 100 ha tại Quảng Ngãi

UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 1/2 đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi (lần 4) của Công ty Năm Bảy Bảy.

Mới hơn Cũ hơn