“Lộ diện” nhà đầu tư mua Vincom Retail

Nhóm 4 nhà đầu tư mới đã nắm giữ 55% cổ phần SDI, tương đương giá trị theo mệnh giá 8.700 tỷ đồng.

Mới hơn Cũ hơn