Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành của doanh nhân Lê Văn Kiểm lãi đậm

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2023 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, công ty ghi nhận lãi ròng hơn 242 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với năm 2022.

Mới hơn Cũ hơn