Đồng Nai đề xuất đấu giá 49 khu đất trong năm 2024

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đề xuất đấu giá 49 khu đất, trong đó có 18 khu đất trung tâm thực hiện và 31 khu cấp huyện thực hiện.

Mới hơn Cũ hơn