Chỉ một dự án chung cư được chấp thuận chủ trương đầu tư tại TP HCM trong quý I

Trong quý I/2024, chỉ có một dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư tại TP HCM.

Mới hơn Cũ hơn