DIC Corp muốn phát hành 350 triệu cổ phiếu để huy động 6.000 tỷ đồng

DIC Corp lên kế hoạch chào bán 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Mới hơn Cũ hơn