Đất Xanh mở bán dự án Gem Riverside vào quý III/2024

Dự án Gem Riverside cơ bản hoàn thiện pháp lý và sẽ được Đất Xanh mở bán vào quý III/2024.

Mới hơn Cũ hơn