Thị trường văn phòng TP HCM ghi nhận những giao dịch 10.000m2 đầu tiên

Nhu cầu văn phòng sang có diện tích rộng ở TP HCM tăng mạnh.

Mới hơn Cũ hơn