Lãi ròng CEO “bốc hơi” 75% trong quý 4

Hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tập đoàn CEO chỉ đạt 153 tỷ đồng, giảm 45% và không hoàn thành kế hoạch năm.

Mới hơn Cũ hơn