Ngoài thi công cao tốc, Sơn Hải đang đầu tư những lĩnh vực nào để đạt doanh thu 4.000 tỷ đồng?

Tập đoàn Sơn Hải nổi tiếng trong lĩnh vực thi công cao tốc và hạ tầng cơ bản. Ngoài lĩnh vực này doanh nghiệp đang đầu tư vào ngành nào để đạt doanh thu lên đến 4.000 tỷ đồng?

Mới hơn Cũ hơn