Becamex IDC huy động thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành là 1.300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất công bố là 12%/năm.

Mới hơn Cũ hơn