3 dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng được khởi công tại Bình Thuận vào tháng 1/2024

Trong tháng 1 năm 2024 đến nay, tỉnh Bình Thuận có 3 dự án giao thông được khởi công, bào gồm dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá – Trà Tân; dự án nâng cấp, mở rộng đường Phú Hội – Cẩm Hang – Sông Quao và dự án đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2).

Mới hơn Cũ hơn