Long An duyệt quy hoạch khu đô thị 17.000 tỷ của Ecopark

Sau khi phê duyệt, khu đô thị này có tổng diện tích 219,5 ha, được chia thành 9 dự án thành phần.

Mới hơn Cũ hơn