Hơn 1,2 tỷ USD vốn FDI "đổ" vào bất động sản trong tháng đầu năm

Vốn ngoại đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản Việt Nam tăng mạnh trong tháng đầu năm 2024, đạt hơn 1,27 tỷ USD.

Mới hơn Cũ hơn