Xây dựng Hòa Bình (HBC) hy vọng thành công ở thị trường nước ngoài trong bối cảnh nợ gấp 50 lần vốn liệu có thành công?

Xây dựng Hòa Bình (Mã HBC - HoSE) cho biết, trải qua một năm 2023 khó khăn đối với ngành bất động sản lẫn ngành xây dựng, Hòa Bình chỉ thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu đề ra. Đáng chú ý, nợ vay của công ty nhận hơn 4.700 tỷ đồng, gấp 50,3 lần vốn chủ sở hữu.

Mới hơn Cũ hơn