Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) dự kiến rót 20.000 tỷ đồng vốn tín dụng Nhà nước để Đèo Cả đầu tư 300 km cao tốc theo mô hình hợp tác công tư mới (PPP++)

Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Mới hơn Cũ hơn