Tổng giám đốc Berjaya  Việt Nam được bầu vào Hội đồng quản trị của Vincom Retail (VRE)

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), công ty này sẽ tiến hành bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2028. Người được ứng cử là ông Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1970), hiện đang là Tổng giám đốc tập đoàn Berjaya Việt Nam - một chi nhánh của tập đoàn đa ngành Berjaya Corporation Berhad thuộc Malaysia.

Mới hơn Cũ hơn