Loạt dự án được Đồng Nai gia hạn thời gian xây dựng

Đồng Nai cho phép các chủ đầu tư kéo dài thêm thời gian sử dụng đất để triển khai xây dựng dự án. Trường hợp hết thời gian được kéo dài mà các doanh nghiệp này chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt thì sẽ bị thu hồi đất.

Mới hơn Cũ hơn