Phát Đạt đặt mục tiêu doanh thu 2024 tăng gần 400%

Phát Đạt đặt mục tiêu năm nay đem về 2.982 tỷ đồng doanh thu, 880 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 383% và 29% so với cùng kỳ năm trước.

Mới hơn Cũ hơn