Hoà Bình giảm giá cổ phiếu hoán đổi nợ xuống 10.000 đồng

Mệnh giá cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ có sự điều chỉnh từ 12.000 đồng/cổ phiếu xuống còn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Mới hơn Cũ hơn