Quý IV/2023, Cienco 4 (C4G) lãi hơn 48 tỷ đồng tăng 7,8% so với năm 2022

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (MCK: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 835,6 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh đã kéo lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 223% xuống còn 123 tỷ đồng.

Mới hơn Cũ hơn