Phát Đạt sắp huy động hơn 1.340 tỷ đồng đầu tư dự án trọng điểm

Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được Phát Đạt sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con.

Mới hơn Cũ hơn