KĐT Đông Nam Dung Quốc hướng biển hơn 7.300ha vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu.

Mới hơn Cũ hơn