Techcombank dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% nhờ lợi nhuận tăng trưởng đột biến

Techcombank công bố kết quả kinh doanh Quý IV năm 2023, bứt phá với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 22.900 tỷ đồng. Ngân hàng này đồng thời hé lộ sẽ trình Đại hội Đồng cổ đông sắp tới mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt ít nhất 20%/ tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm, hay 4-5% vốn chủ của Ngân hàng tại thời điểm đầu năm, tương đương với khoảng 1.500 đồng trên 1 cổ phiếu.

Mới hơn Cũ hơn