9 điểm nhấn nổi bật của Luật Đất đai mới

Luật Đất đai 2024 được đánh giá đã đồng bộ thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, bảo đảm tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao.

Mới hơn Cũ hơn