Nhiều lãnh đạo Nam Long cùng đăng ký bán cổ phiếu NLG

Trong tháng đầu năm 2024, các lãnh đạo cao nhất của Đầu tư Nam Long cùng đăng ký bán cổ phiếu để cân đối tài chính cá nhân.

Mới hơn Cũ hơn