Đồng Nai giao đất cho Novaland

Gần 54ha vừa được Đồng Nai giao cho Novaland và công ty thành viên để tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Aqua City.

Mới hơn Cũ hơn