Dự án của Gotec Land, Gamuda Land, Quốc Lộc Phát được bán 50% sản phẩm

Ba dự án do Gotec Land, Gamuda Land, Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư đã được TP HCM đồng ý về chủ trương cho bán 50% sản phẩm.

Mới hơn Cũ hơn