Trái phiếu bất động sản đang "ấm lên"

Từ khi Nghị định 08/2023 được ban hành, giới chuyên môn đánh giá hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang trở nên sôi động hơn.

Mới hơn Cũ hơn