Đến thời 'bắt đáy' bất động sản?

Theo các chuyên gia, giá bất động sản hiện nay đã giảm cục bộ tới 45% nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn ở tâm thế nghe ngóng, chờ đợi thị trường điều chỉnh sâu để bắt đáy.

Mới hơn Cũ hơn