Vì sao đơn vị tư vấn 'ngại' thẩm định giá đất?

Sở Tài Nguyên Môi trường (TN&MT) đấu thầu thuê đơn vị tư vấn định giá đất phù hợp với giá đất phổ biến ở trên thị trường. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đơn vị tư vấn từ chối không tham gia.

Mới hơn Cũ hơn