China Evergrande: Trả nợ trái chủ không phải ưu tiên hàng đầu

Tập đoàn của tỷ phú Hứa Gia Ấn đang đứng trước áp lực hoàn thành những dự án dở dang và trả lương công nhân, tránh gây ra tình trạng bất ổn xã hội. Do vậy, trả nợ cho các trái chủ không phải ưu tiên hàng đầu của China Evergrande.

Mới hơn Cũ hơn