Thị trường bất động sản 2023: đầu tư vào đâu?

Chuyên gia cho biết đây là thời điểm thị trường bất động sản Việt Nam tiến vào chu kỳ phát triển mới, bền vững và ổn định hơn.

Mới hơn Cũ hơn