Cải tạo chung cư cũ: gỡ vướng từ đâu?

Theo HoREA, thời hạn sở hữu chung cư không phải là nguyên nhân tạo nên vướng mắc trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư các năm qua.

Mới hơn Cũ hơn