Vinhomes đặt mục tiêu lãi sau thuế 35.000 tỷ năm nay

Vinhomes dự kiến trích 5 tỷ lợi nhuận năm 2023 vào Quỹ dự trữ theo quy định tại Điều lệ và toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sẽ để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Mới hơn Cũ hơn