Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về DIC Corp, bổ sung vốn cho 3 dự án bất động sản

Trong quý I/2024, DIC Corp đã huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu với lãi suất 11,25%/năm để bổ sung vốn thực hiện 3 dự án trọng điểm của công ty.

Mới hơn Cũ hơn