Xây dựng cảng Cần Giờ thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM

UBND TP. HCM đã hoàn chỉnh Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, quy hoạch cảng Cần Giờ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của TP. HCM.

Mới hơn Cũ hơn