Văn Phú - Invest muốn góp thêm 650 tỷ đồng cho chủ dự án Grandeur Palace Giảng Võ

Văn Phú dự kiến dùng toàn bộ 650 tỷ đồng thu được từ phát hành trái phiếu để góp vốn cho chủ dự án tại 138B Giảng Võ.

Mới hơn Cũ hơn