Tài sản bất động sản tại quận 1, TPHCM có giá khởi điểm từ gần 350 triệu đồng/m2 đến hơn 500 triệu đồng/m2 khi được mang ra đấu giá

Cục Thi hành án quận 1, Cục Thi hành án TP.HCM tổ chức đấu giá một số nhà đất ở Quận 1, TP.HCM đang được đấu giá khởi điểm trung bình từ 340 đến gần 520 triệu đồng/m2.

Mới hơn Cũ hơn