Đồng Nai sắp khởi công 5 dự án NOXH với 9.000 căn

Năm dự án đã có chủ trương đầu tư  với 9.000 căn sẽ được tỉnh Đồng Nai khởi công và hoàn thành 715 căn NOXH trong năm 2024.

Mới hơn Cũ hơn