Khánh Hòa xin chủ trương đầu tư khu đô thị gần 2.600ha

Dự án có tổng diện tích là 2.581,19ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng thuộc 6 xã Vạn Thọ, Vạn Bình, Vạn Phước, Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn Long (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Mới hơn Cũ hơn