Dự án hơn 1.700 tỷ đồng tại Quảng Ngãi của Năm Bảy Bảy được CII chuyển phần vốn góp cho công ty con

Sau khi nâng sở hữu lên quá bán tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HOSE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII – sàn HOSE) muốn chuyển nhượng phần góp vốn đầu tư dự án cho công ty con là TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm.

Mới hơn Cũ hơn