Nhà Khang Điền lãi sau thuế 730 tỷ đồng trong năm 2023

Kết thúc năm 2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 1.071 tỷ đồng, giảm 24% và lợi nhuận sau thuế 730 tỷ đồng, giảm 32% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận sau thuế năm thấp nhất trong vòng 6 năm qua.

Mới hơn Cũ hơn