BCG Land, Địa ốc Hoàng Quân, Thuận Việt, Capital House cùng quan tâm đến dự án NOXH hơn 2.100 tỷ ở Đà Nẵng

Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (TP Đà Nẵng) được 4 nhà đầu tư quan tâm là Liên danh BCG Land - Tracodi, Địa ốc Hoàng Quân, Thuận Việt, Capital House.

Mới hơn Cũ hơn