Bán công ty con, Phát Đạt lãi gần 300 tỷ đồng trong quý 4/2023

Năm 2023, Phát Đạt ghi nhận doanh thu 618 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 684 tỷ đồng, lần lượt giảm 59% và 40% so với cùng kỳ năm trước.

Mới hơn Cũ hơn