Công ty con của Novaland nợ phải trả hơn 5.700 tỷ đồng cao gần 13 lần trên vốn chủ sở hữu, tiếp tục báo lỗ

CTCP Dịch vụ Đầu tư Lucky House vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính bán niên 2023. Theo đó, trong kỳ doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 11 tỷ đồng. Ở kỳ trước, Lucky House cũng báo lỗ 70 tỷ đồng.

Mới hơn Cũ hơn